Spoločenské akcie

Október - mesiac úcty starším

Z množstva akcií, ktoré obec robí pre svojich občanov, sa veľkej obľube teší posedenie so seniormi. V mesiaci október starosta každoročne pozve do kultúrneho domu najstarších obyvateľov obce. Aj tohto roku, 19. októbra, bolo pozvaných 64 seniorov. Čakal ich hodnotný kultúrny program, bohato prestreté stoly, z ktorých si každý mohol vybrať podľa svojej chuti. Slávnostné posedenie otvoril starosta Mgr. Michal Hrinko príhovorom. Popoludnie pokračovalo kultúrnym programom, ktorý pripravil folklórny súbor „Rozmarija“. Príjemne sa sedelo pri ich ľudových piesňach, tancoch a folklórnych hrách.

Ďalšia časť posedenia sa niesla v družnej debate starostu s dôchodcami. A že to neboli len prázdne slová svedčí o tom i množstvo ich podnetných návrhov na skvalitnenie života v obci. Nechýbali ani slzy dojatia pri spomínaní na zašlé časy mladosti.

Imobilných občanov, ktorí sa stretnutia nemohli zúčastniť, starosta osobne navštívil a odovzdal im pozornosť.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vydarenej akcii.

Výber fotografií z vystúpenia folklórneho súboru Rozmarija si môžete pozrieť v sekcii fotogaléria akcií.

Anketa:

Počasie na Slovensku:

Obsahová časť stránky prevzatá z www.lastovce.sk