Aktuality

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

V súvislosti s „Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta SR v roku 2019“ Vám oznamuje elektronickú adresu na doručenie „Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“ : obeclastovce@gmail.com

Anketa:

Počasie na Slovensku:

Obsahová časť stránky prevzatá z www.lastovce.sk