Aktuality

Obnova kaštieľa v obci Lastovce

Obec vlastní kaštieľ zapísaný v ÚZPF pod č. 26/0, ktorého oprava je realizovaná prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci programu „1. Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok“. V rámci projektu obnovy kaštieľa bola zrealizovaná oprava strechy, oprava a doplnenie krytiny z asfaltových šindľov, okapové žľaby a zvody, parapety okien, vymenené poškodené nosné trámy a krokvy, zabetónované nadokenné preklady, opravené rozrušené obvodové múry a priečky.

Anketa:

Počasie na Slovensku:

Obsahová časť stránky prevzatá z www.lastovce.sk